Main content

Alert message

Денсаулық сақтау саласындағы адам құқықтары

Адам құқықтары.pdf

Осы Нұсқаулықта емделушілердің құқықтары және медициналық көмек көрсететін тұлғалардың құқықтары бірлесетін медициналық көмек көрсету саласындағы адам құқықтарының тұжырымдамасы қарастырылады. Медициналық көмек көрсету саласындағы адам құқықтарының тұжырымдамасы медициналық-санитариялық көмек көрсету үдерісінің барлық қатысушыларына қатысты адам құқықтарының негізгі қағидаларын қолдануға қатысы бар. Адам құқықтарының бұл ортақ қағидаларын Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пакт, Экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы халықаралық пакт, Адам құқықтарын қорғау туралы Еуропалық конвенция және Еуропалық әлеуметтік хартия сияқты халықаралық және өңірлік құжаттардан табуға болады. Бұл құқықтар ортақ болып табылады және медициналық көмек көрсету саласы болсын, кез келген басқа салада да қолданыла алады.