Main content

Alert message

Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілері

1. Білім туралы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңы

Білім туралы заң.pdf

 

2. Қазақстан Республикасындағы баланың қҧқықтары туралы Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы N 345 Заңы

Баланың құқықтары туралы заң.pdf

 

3. «Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық тҥзеу арқылы қолдау туралы»

Кемтар балаларды қолдау заңы.pdf

 

4. Қазақстан Республикасында мҥгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 сәуірдегі N 39 Заңы

Мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы заң.pdf 

 

5. Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 29 желтоқсандағы N 114-IV Заңы

Арнаулы ілеуметтің қызметтер туралы заң.pdf

 

6. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

 

Білім беру мәселелері туралы өзгерістер.pdf

 

7. Салық және бюджетке тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдер туралы (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы N 99-IV Кодекс

Салық кодексі.pdf 

 

8. Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жҥйесі туралы Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі N 193-IV Кодексі

Денсаулық сақтау жүйесі туралы.pdf 

 

9. Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ

Еңбек кодексі.pdf 

 

10. Әкімшілік құқық бұзушылық Кодексі 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ

Әкімшілік құқық бұзушылық кодексі.pdf 

 

 

11. Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 518-ІV Кодексі

Неке және отбасы кодексі.pdf 

 

 

12. Дамуында мүмкіндіктері шектеулі балаларға инклюзивті (кіріктіре) білім беруді ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар

 

Инклюзивті білім беру.pdf 

 

 

13. Аутизмі бар балаларды білім беру ұйымдарына белгілеу бойынша әдістемелік ұсынымдар

 

Аутизм бар балаларға білім беру.pdf 

 

 

14. Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының үшінші кезеңін (2016 - 2018 жылдар) бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 14 сәуірдегі № 213 Қаулысы

 

Үшінші кезең жоспары.pdf